SKOP & MATLAMAT | JURNAL PERTANIKA MAHAWANGSA
» MAKLUMAT JURNAL » SKOP & MATLAMAT

SKOP & MATLAMAT

Matlamat MAHAWANGSA adalah untuk menjadi peneraju utama dalam bidang bahasa, budaya dan warisan Melayu merentas multidisiplin. Kandungan penulisan boleh berbentuk konseptual, teoritikal, empirikal, sejarawi dan sebagainya dalam kerangka kebahasaan, kesusasteraan, pendidikan, kebudayaan dan warisan Melayu. Ranah pengajian mestilah meliputi alam Melayu dan diaspora Melayu.  

Kemaskini:: 11/03/2015

PERKONGSIAN MEDIA

T1506339739